Oferta w zakresie wykonywanych prac budowlanych

  • budowa infrastruktury drogowej
  • budowa dróg, podjazdów, mostków, parkingów
  • odwodnienia od domów
  • montaż przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków
  • utwardzenie gruntu pod kostkę brukowa
  • usługi zagęszczenia nawierzchni (walec 4t, zagęszczarka)
  • układanie korytek, płyt ażurowych
  • układanie przepustów, studni oraz rur przepustowych.