W ramach robót/prac ziemnych wykonujemy

 • ukształtowanie terenu (plantowanie)
 • korytowanie
 • wykopy pod fundamenty, garaże
 • załadunek oraz wywóz materiału
 • odwodnienia od domów
 • montaż przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków
 • utwardzenie gruntu pod kostkę brukowa
 • usługi zagęszczenia nawierzchni (walec 4t, zagęszczarka)
 • budowa dróg, podjazdów, mostków, parkingów
 • czyszczenie rowów
 • pogłębianie stawów, oczek wodnych
 • układanie korytek/korytka, płyt ażurowych
 • układanie przepustów, studni oraz rur przepustowych.