Oferta sprzedaży

 • materiały sypkie:
  • piasek
  • żwir
  • kliniec
  • pospółka
  • grys
  • piach zasypowy.
 • materiały budowlane:
  • cement
  • korytka
  • rury przepustowe
  • płyty ażurowe
  • węgiel.
 • przydomowe oczyszczelnie ścieków:
  • drenażowa
  • biologiczna.