Zakres prac w ramach usług koparką

 • ukształtowanie terenu (plantowanie)
 • korytowanie
 • wyburzenia/rozbiórki domów oraz innych budynków
 • wynajem koparki
 • wykopy pod fundamenty, garaże
 • załadunek oraz wywóz materiału
 • budowa dróg, podjazdów, mostków, parkingów
 • czyszczenie rowów
 • pogłębianie stawów, oczek wodnych
 • układanie korytek/korytka, płyt ażurowych
 • układanie przepustów, studni oraz rur przepustowych.