Zakres prac w ramach świadczonych usług transportowych

  • załadunek oraz wywóz materiału
  • transport maszyn rolniczych i budowlanych
  • sprzedaż kruszyw (kliniec, żwir, grys itp)
  • usługi transportowe od 1-26t.